. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند

مارتین لوتر‌کینگ

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی