بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

موضوع غم انگيز در خصوص زندگى، كوتاه بودن آن نيست؛ بلكه غم انگيز آن است كه ما زندگى را خيلى دير شروع مى كنيم.

برتولت برشت