چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام