عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند

دیزرائیلی

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام