بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه هر انسان ، معلم توست

فلورانس اسکاول شین