بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام