آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام