كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام