در صورت فراموشی رمز عبور خود، نام کاربر خود را (ایمیل) را وارد و ثبت کنید. یک ایمیل به آدرس وارد شده ارسال می شود که با دنبال کردن لینک موجود در آن می توانید رمز عبور خود را تعویض کنید.
لازم به ذکر است که مدت اعتبار لینک محدود و برابر با 8 ساعت است.
در صورتی که ایمیل در قسمت Inbox موجود نبود به قسمت Spam را بررسی نمایید.

بازیابی رمز عبور