به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

داستان طنز - مکر زنان

شامگاه

مجموعه:جک و طنز
تاریخ:1394/01/07

طنز- مکر زنان

مردی در کنار چاه زنی زیبا دید ، از او پرسید : مکر زنان چیست؟ 
زن داد و فریاد کرده و مردم را فراخواند 
مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید : چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم ،دیدم خانم محترم و زیباروی هستی خواستم از شما سوالی بپرسم 
در این هنگام زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و آن را بر سر خود ریخت 
مرد باتعجب پرسید : چرا چنین کردی؟ 
زن خطاب به مردم که برای کمک آمده بودند گفت: ای مردم من در چاه افتاده بودم و این مرد جان مرا نجات داد 
مردم از آن مرد تشکر کرده و متفرق شدند. 
دراین هنگام زن خطاب به مرد گفت : این است مکر زنان ،اگر اذیتشان کنی تورا میکشند و اگر احترامشان کنی خوشبختت میکنند .

. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند

مارتین لوتر‌کینگ