آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است.

برتولت برشت

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی