چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

طنز و خنده

شامگاه

مجموعه:جک و طنز
تاریخ:1393/01/06

جک و خنده

توی تبلیغ میگه فلان صابون۹۹% باکتریها رو میکشه من از
همینجا به اون ۱% باکتری به خاطر این ایستادگی
پر غرور و پرافتخارش تبریک میگم :|
----
تو کل عمرم یه بار سینما سه بعدی رفتم اونم تو خونه داشتم فیلم میدیدم یدفعه بابام یه لگد حوالم کرد گفتم چرا میزنی گفت خواستم حس سینما سه بعدی بهت دست بده یوقت ارزو به دل نمونی :|
---
ﮊﺍﭘﻦ ی ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭو ﻣﻴﮕﻴﺮه
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﮐﻨﻴﻢ!
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ایران ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ 
----
من هر وقت آواز می خونم بابام می ره بیرون لبخند میزنه از ش می پرسم چرا این کارو می کنی می گه چون که مر دم فکر می کنن که دارم کتکت می زنم و این صدای جیغودادته 

-----
یه بار از دبیر ریاضی پرسیدم:
برای چی ریاضی میخونیم؟
گفت :برای حفظ جون آدما!!!
گفتم :چه جوری؟
گفت :خوندن ریاضی باعث میشه
مُنگل هایی مثل تو نرن دانشکده پزشکی
-----
غضنفر با دوست دخترش تو قبرستون راه میرفته...یهو گشت ارشادو میبىنه...میگه بشینیم سر یه قبر...طرف میاد گیر میده میگه:آقا و خانوم اینجا چىکار میکنید؟غضنفر میگه:مگه کورى؟سر قبر پدرم نشستم.طرف میگه:اینکه قبر بچه است.غضنفر میگه:از شما چه پنهون,پدرم تو بچه گى مرد!!!
------
یارو پای منبرنشسته بوده، مجلس طولانی میشه به بغل دستیش میگه :از بس که نشستم، باسنم خواب رفت! 
طرف میگه :بله، چند بار هم صدای خروپفش اومد 
-----
انصافا تخمه های آفتابگردون به مراتب با نظم و ترتیب بیشتری
نسبت به انار یک جا نشسته!

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون