جایی که بی‌عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه به وظیفه‌ای مبرم تبدیل می‌گردد.

برتولت برشت

کدام ابزار تعادل را برقرار می کند؟

شامگاه

مجموعه:معما و تست هوش
تاریخ:1393/01/02

معمای ابزار ها

در تصویر بالا دقت کنید کدام ابزار را در ترازوی پایینی اضافه کنیم تا تعادل برقرار شود؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
با توجه به تصویر بالا می توان وزن چکش را یک واحد در نظر گرفت بنابراین وزن سوهان می شود 3 واحد و وزن تبر می شود 5 واحد بنابراین در ترازوی پایینی باید یک چکش در کنار سوهان ها اضافه شود.

منبع:yadbegir.com

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت