اگر به سخني كه گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد.

اُرد بزرگ

کدام ابزار تعادل را برقرار می کند؟

شامگاه

مجموعه:معما و تست هوش
تاریخ:1393/01/02

معمای ابزار ها

در تصویر بالا دقت کنید کدام ابزار را در ترازوی پایینی اضافه کنیم تا تعادل برقرار شود؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
با توجه به تصویر بالا می توان وزن چکش را یک واحد در نظر گرفت بنابراین وزن سوهان می شود 3 واحد و وزن تبر می شود 5 واحد بنابراین در ترازوی پایینی باید یک چکش در کنار سوهان ها اضافه شود.

منبع:yadbegir.com

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو

پرطرفدارها