آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو

لامپی که از گیاهان برق تولید می‌کند

شامگاه

مجموعه:اخبار علمی
تاریخ:1394/09/09

لامپی که از گیاهان برق تولید می‌کند

دسترسی به شبکه برق دربرخی از مناطق جهان، مانند مناطقی با بافت گیاهی متراکم به صورت مداوم امکان‌پذیر نیست و یافتن برق برای فعالیت‌های حیاتی مانند تامین روشنایی در تاریکی شب‌ها، کار دشواری خواهد بود.
براساس گزارش ساينس الرت، گروهي از دانشمندان دانشگاه پرو براي رفع اين مشكل ابزاري به نام لامپ‌هاي گياهي را در روستايي به نام نوو ساپوزا در پرو به آزمايش گذاشته‌اند. اين لامپ‌ها دو ساعت در روز روشنايي دارند و مي‌توانند روشنايي LED را با كمترين ميزان مصرف انرژي در اختيار ساكنان روستا قرار دهند.
منبع انرژي اين لامپ‌ها مواد معدني درون گياه و خاكي است كه گياه درون آن رشد مي‌كند. در اين تكنيك گياه و خاك درون گلدان‌هايي چوبي كه از سيستم آبرساني حفاظت‌شده‌اي برخوردارند، قرار مي‌گيرند. سپس درون گلدان سيستم مولد برقي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند مواد مغذي درون خاك و گياه را از طريق جذب الكترون‌هاي ريزارگانيزم‌هاي آزاد شده توسط گياهان در حين رشد، به برق تبديل كرده و چراغي كه درون گلدان‌ها كارگذاشته شده را روشن سازد.

دانشمندان 10 گلدان مولد برق را به روستاييان نوو ساپوزا اهدا كردند، روستايي كه در جنگل‌هاي باران‌زاي اوكايالي واقع شده‌است،‌ منطقه‌اي كه دسترسي بسيار كمي به برق دارد. اگرچه بافت گياهي متراكم اين منطقه خود به عاملي تبديل شده تا اين روستا از شبكه برق كشور محروم بماند، اما خاك غني كه در روستا وجود دارد، به منبعي مناسب براي توليد تعداد بيشتري از لامپ‌هاي گياهي تبديل شده‌است. 

منبع: همشهری

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی