جایی که بی‌عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه به وظیفه‌ای مبرم تبدیل می‌گردد.

برتولت برشت

شب به خير كوچولو !

شامگاه

مجموعه:شعرهای کودکانه
تاریخ:1393/12/24

شعر های کودکانه کودک خواب

گنجشك، لالا
سنجاب،‌ لالا
آمد دوباره
مهتاب، لالا
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
گل زود خوابيد
مثل هميشه
قورباغه، ساكت
خوابيده بيشه
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
جنگل، لالالا
بركه، لالالا
شب بر همه خوش
تا صبحِ فردا
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي

منبع:shahrzadpress.com

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند

دیزرائیلی