بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی علیه‌السلام