كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

گوشت کبابی خطرناک تر از دود اگزوز

شامگاه

مجموعه:سلامت
تاریخ:1393/03/14

گوشت کبابی

تحقیقات اخیر دانشمندان آمریکایی نشان می دهد ترکیباتی که بر اثر کباب کردن گوشت تولید می شود، صدهابار بیشتر از دود خارج شده از اگزوز خودروها امکان ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.
پیش از این نیز ایجاد ترکیبات خطرناک به هنگام کباب کردن گوشت به اثبات رسیده بود. اما نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد این ترکیبات می توانند احتمال جهش ژنی دی ان ای را صدها برابر افزایش دهد.
به گفته محققان هر نوع احتراق اعم از سوزاندن چوب یا کشیدن سیگار می تواند ترکیبات هیدروکربنی تولید کند.آنها دریافتند برخی از این ترکیبات هیدروکربنی می تواند با نیتروژن واکنش دهد و ترکیب سمی را به وجود آورد. این ترکیب می تواند موجب جهش در ساختار دی ان ای شود.
استیسی سیمونیچ استاد شیمی و سم شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و یکی از محققان این پژوهش در این مورد گفت : بعضی از این ترکیبات به مراتب خطرناک تر از آن چیزی هستند که تا کنون تصور می شد.
به گفته وی همچنین برخی از این ترکیبات ،خطراتی شبیه به ترکیبات مواد آلاینده در هوای شهرهای آلوده دارند.این مواد آلاینده اغلب به دلیل عملکرد وسایل نقلیه سنگین وارد هوا و از این طریق به بدن انسان وارد می شوند. 
منبع:ایرنا

هیچوقت نمیفهمی چقدر قوی هستی تا زمانی که قوی بودن تنها انتخابت باشه.

باب مارلی